• EUROGUIDANCE

    Euroguidance jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodków informacyjnych i zasobów dedykowaną tematyce poradnictwa zawodowego. Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat międzynarodowej mobilności związanej z kształceniem, szkoleniami i aktywnością zawodową w Europie oraz planowania i zarządzania karierą zawodową przez całe życie.

    Szczegóły

III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

15 i 16 czerwca 2023 r. odbyła się III edycja Forum Edukacji Zawodowej – coroczna konferencja organizowanej przez Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET.

 

Zobacz więcej