Główną misją ambasadorów jest popularyzacja usług Europass i możliwości związanych z rozwojem umiejętności i warsztatu pracy doradców zawodowych w ramach programu Euroguidance.
Wśród nich są eksperci z różnych środowisk z obszaru poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery po to, by wspierać doradców zawodowych najświeższymi informacjami i trendami z rynku pracy i edukacji. Współpraca z ekspertami ds. rynku pracy i edukacji jest kluczowa dla rozwoju społeczności doradców z kilku powodów. Kluczowym aspektem jest dostarczanie aktualnej wiedzy na temat kierunków i wymagań branżowych, co pozwala na lepsze przygotowanie osób szukających pracy. Bardzo ważne jest, aby wiedza doradców i osób zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej  była stale aktualizowana poprzez poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i ich zastosowania w kontekście nieustannie zmieniającego się rynku pracy zwłaszcza pod kątem planowania zrównoważonej kariery i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.