Data publikacji: 2024-04-22

WEBINARIUM "BYĆ JAK MISTRZ KODOWANIA: SKUTECZNE METODY UCZENIA (SIĘ)"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online dot. wspierania procesu uczenia się w obszarze kształcenia zawodowego, które odbędzie się 25 kwietnia, w godz. 17.00-18.30.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie metod skutecznego kodowania informacji oraz poszerzenie wiedzy uczestników na temat koncepcji uczenia się przez całe życie.

Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych wszystkich branż

Tematyka:

  • Co wpływa na uczenie się uczniów? – badania J.Hattiego.

  • Koncentracja uwagi.

  • Efektywne notowanie.

  • Po co się uczyć?

  • Zapamiętywanie, powtarzanie i utrwalanie wiedzy.

  • „Włam się do mózgu” – papuga, tancerka i bokser, czyli metafory na naukę.

  • O pracy domowej i o zjadaniu słonia po kawałku.

  • Idea uczenia się przez całe życie.

  • Rodzice – jak wspierać dziecko w uczeniu się.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Ćwiąkała, doradca metodyczny z obszaru kształcenia zawodowego i ekspertka VET

Serdecznie zapraszamy do rejestracji: BYĆ JAK MISTRZ KODOWANIA: SKUTECZNE METODY UCZENIA (SIĘ)- SZKOLENIE ONLINE – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku (pce-brzesko.pl)