Data publikacji: 2024-06-20

Poznaj ambasadorów Europass i Euroguidance!

Krajowe Centrum Europass i Euroguidance wybrało skład ambasadorski na rok 2024.
Główną misją ambasadorów jest popularyzacja usług Europass i możliwości związanych z rozwojem umiejętności i warsztatu pracy doradców zawodowych w ramach programu Euroguidance.

Wśród nich są eksperci z różnych środowisk z obszaru poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery po to, by wspierać doradców zawodowych najświeższymi informacjami i trendami z rynku pracy i edukacji. Współpraca z ekspertami ds. rynku pracy i edukacji jest kluczowa dla rozwoju społeczności doradców z kilku powodów. Kluczowym aspektem jest dostarczanie aktualnej wiedzy na temat kierunków i wymagań branżowych, co pozwala na lepsze przygotowanie osób szukających pracy. Bardzo ważne jest, aby wiedza doradców i osób zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej  była stale aktualizowana poprzez poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i ich zastosowania w kontekście nieustannie zmieniającego się rynku pracy zwłaszcza pod kątem planowania zrównoważonej kariery i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W tym roku wyłoniliśmy 5 ekspertów w zakresie:

  • Cyfryzacji w doradztwie zawodowym i analizy kapitału ludzkiego w obszarze zatrudnienia;
  • Współczesnych trendów i kompetencji przyszłości na rynku pracy w kontekście doradztwa zawodowego;
  • Procesów zrównoważonej kariery oraz zarządzania kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju;
  • Doradztwa osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • Doradztwa zawodowego w obszarze szkolnictwa branżowego i kształcenia zawodowego.

Ambasadorzy dwóch programów Europass i Euroguidance będą wpierać doradców zawodowych i użytkowników narzędzi Europass poprzez następujące działania:

  • Wystąpienia online i webinaria
  • Spotkania robocze.
  • Prowadzenie warsztatów/sesji szkoleniowych Europass & Euroguidance, wystąpienia na konferencjach, udział w panelach dyskusyjnych oraz innych wystąpień – na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
  • Przygotowanie tekstów specjalistycznych (artykułów, scenariuszy, ankiet narodowych, opisów itp.) 

Ambasadorzy również będą wchodzili w skład Jury oceniającego pracę konkursowe kolejnej edycji konkursu ”Twój Euroguidance – Pasja w Praktyce”, który zostanie zorganizowany przez Krajowe Centrum Europass i Euroguidance w tym roku.

Krajowe Centrum Europass & Euroguidance w Polsce organizuje różnego rodzaju działania mające na celu rozwój lokalnej społeczności doradców zawodowych. Jednym z takich działań jest Program ambasadorski Europass & Euroguidance. W 2023 roku w wydarzeniach z udziałem Ambasadorów Europass & Euroguidance wzięło udział ponad 1300 osób.  Zapraszamy serdecznie do śledzenia najnowszych wydarzeń z udziałem ambasadorów Europass & Euroguidance na stronach: www.euroguidance.org.pl, www.europass.org.pl oraz na  Facebook’u – Europass & Euroguidance Polska.

Poznaj ambasadorów! Szczegółowe informacje o programie ambasadorskim dostępne na stronie:
https://euroguidance.org.pl/ambasadorzy?year=2024