Data publikacji: 2023-11-22

Pakiet na rzecz Mobilności Umiejętności i Talentów

Z radością informujemy, że 15 listopada 2023 r. Komisja przyjęła Pakiet na rzecz Mobilności Umiejętności i Talentów. (Skills and Talent Mobility Package)

Obejmuje to wniosek dotyczący zalecenia Rady „Europa w ruchu” (Europe on the Move) możliwości mobilności edukacyjnej dla każdego. Wniosek obejmuje nowe, ambitne cele na poziomie UE, w tym podniesienie do 15% uczniów/studentów korzystających z mobilności edukacyjnej w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego do 2030 r. Proponuje się w nim środki mające na celu pokonanie przeszkód w mobilności, a w szczególności obejmuje kompleksowe ramy polityki mające na celu wspieranie mobilności praktykantów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Europa w ruchu – propozycja dotycząca przyszłości mobilności edukacyjnej | Erasmus+ (europa.eu)

Pakiet zawiera także wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiej Puli Talentów (EU Talent Pool). Europejska Pula Talentów będzie pierwszą unijną platformą, która łączy pracodawców z UE z poszukującymi pracy osobami z państw trzecich.

Rekomendacje Komisji Europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji obywateli państw trzecich uzupełniają pakiet o konkretne działania mające na celu ułatwienie i uproszczenie procedur uznawania kwalifikacji oraz umożliwienie łatwiejszej integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie: Komisja proponuje nowe środki w zakresie umiejętności i talentów (europa.eu)

©Zdjęcie: Unia Europejska, 2023