Data publikacji: 2023-05-29

Nabór ekspertów: konkursy cykliczne EuroSkills / WorldSkills

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. naboru ekspertów w konkursach cyklicznych EuroSkills i WorldSkills. Wezmą oni udział w tegorocznych zawodach EuroSkills Gdańsk 2023 oraz w edycjach organizowanych w kolejnych latach.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poszukuje ekspertów do cyklicznych konkursów organizowanych przez EuroSkills oraz WorldSkills. Biuro WorldSkills Poland w ramach FRSE zajmuje się inicjatywą zachęcającą młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w tych prestiżowych, międzynarodowych zawodach.

EuroSkills to konkurs, w których rywalizują 32 państwa z Europy. W edycji globalnej, czyli WorldSkills, jest to aż 85 państw. Zawodom towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Edycja EuroSkills 2023 po raz pierwszy odbywa się w Polsce – od 5 do 9 września w Gdańsku.

Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Poszukujemy ekspertów!

Ekspert to osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w danej konkurencji. Jej zadaniem jest pomoc zawodnikom w przygotowaniu się do cyklicznych konkursów umiejętności rangi europejskiej oraz ogólnoświatowej.

Wymagania na tym stanowisku to:

  • posiadanie doświadczenia zawodowego w wybranym zawodzie;
  • bardzo dobra znajomość branży, trendów rozwojowych i nowinek technicznych w danym zawodzie;
  • umiejętności organizacyjne i logistyczne;
  • umiejętności komunikacji i nawiązywania relacji interpersonalnych;
  • umiejętności komunikacyjne w języku angielskim w mowie i piśmie;
  • umiejętność korzystania z komputera, Excela;
  • mile widziane doświadczenie zawodowe związane z udziałem lub organizacją targów branżowych, wydarzeń wystawienniczych, konkursów i turniejów branżowych, olimpiad zawodowych.

Eksperci wyłonieni w ramach ogłaszanego otwartego naboru zostaną wpisani na listę ekspertów cyklicznych konkursów EuroSkills lub WorldSkills opublikowaną na stronie internetowej Fundacji.

Wszystkich chętnych do udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o złożenie oferty poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres mailowy: kontakt@skillspoland.pl.

W związku z prężnie działającą organizacją i liczbą organizowanych wydarzeń poszukujemy kandydatów na zawody, które odbędą się w tym roku oraz w latach kolejnych. Uprzejmie informujemy, że zawarta umowa będzie miała możliwość przedłużenia o kolejne 4 lata.

Korzyści dla ekspertów