Data publikacji: 2023-06-27

III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance - podsumowanie

15 i 16 czerwca 2023 r. odbyła się III edycja Forum Edukacji Zawodowej – coroczna konferencja organizowana przez Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET. Celem organizowanego cyklicznie wydarzenia jest wspieranie edukacji branżowej i zawodowej w Polsce, a także europejskiej mobilności edukacyjno-zawodowej.

Tematem przewodnim III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance były „Wyzwania i perspektywy edukacji cyfrowej wobec wymagań rynku pracy”. Program dotyczył kluczowych zagadnień, jakie wiążą się ze skutecznym planowaniem kariery w dobie edukacji cyfrowej. Przyjrzeliśmy się narzędziom cyfrowym pomocnym podczas rekrutacji, budowie swojego wizerunku w internecie w kontekście poszukiwania pracy, oraz postaramy się przedstawić wyzwania stojące w obszarze zawodowych umiejętności cyfrowych. Dodatkowo zgłębiliśmy temat najważniejszych umiejętności cyfrowych jakie powinien obecnie posiadać młody pracownik na rynku pracy. Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance wspiera, inspiruje ideami i rozwija nowe pokolenie Zawodowców i obywateli Europy.

Część merytoryczną rozpoczęła się od sesji motywacyjnej pt. – Dlaczego warto inwestować w rozwój kompetencji cyfrowych?", którą wygłosił dr hab. Łukasz SienkiewiczAmbasador Europass & Euroguidance.

Podczas Forum odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Euroguidance „Twój Euroguidance – pasja w praktyce” w trakcie której zostały zaprezentowane prace laureatów konkursu. Konkurs miał na celu wyłonienie najciekawszych praktyk z zakresu pracy doradców zawodowych i wspieranie integracji społeczności Euroguidance w Polsce. Rozstrzygnięcie konkursu i lista laureatów dostępne pod linkiem: 
https://euroguidance.org.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-twoj-euroguidance-pasja-w-praktyce

W kolejnej części Pani Viktoriia Khyzhniak z Krajowego Centrum Europass i Euroguidance przedstawiła założenia i cele programu ambasadorskiego Europass & Euroguidance na 2023 r. oraz nastąpiło oficjalne przekazanie aktów powołania członkom Zespołu ambasadorów.
Skład Ambasadorów Europass & Eurogudiance na 2023 r. jest dostępny na stronie:
https://euroguidance.org.pl/ambasadorzy

W trakcie 6 sesji warsztatowych uczestnicy konferencji zapoznali się nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi w praktyce doradcy oraz poznać i wzbogacić swój warsztat pracy. Sesje warsztatowe prowadzone były przez Ambasadorów Europass & Euroguidance : Joannę Kalejtę, Sylwię Koniuszewską i Michała Kapczuka oraz Annę Mady, prof. UAM dr hab. Małgorzatę Rosalską i dr inż. Karola Flisikowskiego.

Drugi dzień Forum, który stał pod znakiem Międzynarodowego Seminarium Ekspertów ds. kształcenia zawodowego, rozpoczął się od wystąpienia Pani dr. Csilli Marianny Szabó z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na Węgrzech a tematem wystąpienia były oczekiwania rynku pracy a przygotowanie szkolne w zakresie cyfrowych narzędzi pracy.

W trakcie drugie wystąpienia, które wygłosił Pan Giorgi Stankovski z Narodowej Agencji Europejskich Programów Edukacyjnych i Mobilności w Macedonii Północnej, zaprezentowane zostały możliwości synergii i współpracy programów Europass i Euroguidance w pracy doradcy zawodowego oraz dobre praktyki w realizacji założeń obu programów.

Ostatnią częścią konferencji było wystąpienie eksperta w dziedzinie marketingu rekrutacyjnego i budowania marki pracodawcy – Michała Kapczuka, który przybliżył zgromadzonym aktualne trendy i metody rekrutacji pracowników.

Kolejne dwie sesje zostały poświęcone Mikropoświadczeniom, jako narzędzia do gromadzenia i dokumentowania osiągnięć oraz uczenia się przez całe życie. Pierwszy wykład wygłosił Pan Jacek Lewicki- Ekspert Krajowego Zespołu ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET. Następnie Pan Michał Nowakowski z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentował aplikację Odznaka+, czyli narzędzia do dokumentowania i zdobywania kompetencji za pomocą mikropoświadczeń w pracy i nauce.

Zwieńczeniem forum była debata pt. „Przyszłość kształcenia zawodowych umiejętności cyfrowych – szanse i wyzwania”, w której wzięli udział Ekspertki ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego: dr Katarzyna Olszewska, Dorota Wrzesińska i Katarzyna Ćwiąkała.

Prezentacje wszystkich prelegentów dostępne są na stronie: 
https://euroguidance.org.pl/aktualnosci/iii-forum-edukacji-zawodowej-europass-i-euroguidance-prezentacje

Więcej informacji na temat Forum i prelegentów znaleźć można pod adresem:
www.forumedukacjizawodowej.pl

Uczestnikami konferencji byli praktycy poradnictwa i edukacji zawodowej — doradcy, nauczyciele
i kadra szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła, przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.

Wydarzenie w formule hybrydowej zgromadziło ponad 400 praktyków poradnictwa i edukacji zawodowej, również poprzez udział w transmisji on-line. Osoby biorące udział w formie stacjonarnej otrzymały imienne uczestnictwa.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

III FORUM EDUKACJI ZAWODOWEJ EUROPASS I EUROGUIDANCE - NAGRANIA

3RD VOCATIONAL EDUCATION FORUM EUROPASS AND EUROGUIDANCE - RECORDINGS IN ENGLISH

Galeria zdjęć III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance: