Data publikacji: 2023-10-12

Erasmus+ a mikropoświadczenia: spotkania informacyjne

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Centra Innowacji Programu Erasmus+ InnHUB zapraszają pracowników uczelni, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, szkół i innych instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe do udziału w ogólnopolskiej serii warsztatów w ramach regionalnych konferencji strategicznego planowania i wdrażania mikropoświadczeń (microcredentials).

Program Erasmus+ to nie tylko mobilności, lecz także środki przyznawane projektom budującym nowoczesne społeczeństwo międzynarodowe w ramach działań edukacyjnych na wszystkich szczeblach, począwszy od szkół podstawowych, przez szkoły średnie, na uniwersytetach i organizacjach trzeciego sektora skończywszy. W ramach grantów można uzyskać kwoty od 30 tysięcy do nawet 4 milionów euro. Środki te mogą być przeznaczone na projekty z aktywnościami obejmującymi mikropoświadczenia. Dodatkowo projekty z wbudowanymi w strukturę kursu mikropoświadczeniami mogą być realizowane w ramach programów w Uniwersytetach Europejskich.

 

Dlatego też w terminie od 4 października do 7 listopada, w siedmiu regionalnych Erasmus+ InnHUB-ach, przy wsparciu uczelni partnerskich, odbędą się panele, prezentacje i warsztaty przybliżające europejskie podejście do mikropoświadczeń pt. „Erasmus+ a mikropoświadczenia”.

Spotkania skierowane są szczególnie do:

 • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe;
 • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego i/lub pozaformalnego uwzględniających zagadnienie mikropoświadczeń;
 • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji;
 • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
 • koordynatorów programu Erasmus+. 

 

Rejestracja

Prosimy o rejestrację na spotkania w dostępnych miastach akademickich – siedzibach Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB:

 • Katowice, termin spotkania 4.10.2023 – https://mikrokatowice.webankieta.pl/
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych CNTI, ul. Bogucicka 5)
 •  Wrocław, termin spotkania 16.10.2023 – https://mikrowroclaw.webankieta.pl/
  (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Centrum Naukowej Informacji Medycznej, ul. Marcinkowskiego 2-6)

Rejestracja będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc w każdym mieście.

UWAGA! Informujemy, że udział w spotkaniach jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do i z miejsca spotkania oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.

 

Ramowy program konferencji regionalnych „Erasmus+ a mikropoświadczenia”

8:30-9:00
Rejestracja uczestników

9:00-10:00
Sesja I 
Oficjalne otwarcie konferencji
Panel otwarcia z udziałem przedstawicieli władz uczelni i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego: „Mikropoświadczenia szansą dla uczelni i przedsiębiorstw. Wyzwania i korzyści”

 

10:00–11:35 
Sesja II 
Zagadnienie mikropoświadczeń w projektach Erasmus+ – Erasmus+ InnHUB, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 
Cyfrowe poświadczenia Europass – Biuro Kształcenia Zawodowego, Europass & Euroguidance i EVET, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 
Pytania i odpowiedzi

11:35-12:10
Lunch

12:10-13:20 
Warsztat 1 – grupa A: Mikropoświadczenia. Od teorii do praktyki – ekspert FRSE 
Warsztat 2 – grupa B: Partnerstwa na rzecz współpracy krok po kroku – Erasmus+ InnHUB, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA)

13:20-13:35 
Przerwa kawowa

13:35-14:45
Warsztat 2 – grupa A: Partnerstwa na rzecz współpracy krok po kroku – Erasmus+ InnHUB, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA)
Warsztat 1 – grupa B: Mikropoświadczenia. Od teorii do praktyki – ekspert FRSE

 

 

 

Zapraszamy!